Parallelle kretser
Serie kretser
Brokoblinger
Forskjellige resistanser i brokoblinger