Måleenhet (enhet) og Størrelsessymbol (symbol)
Elektrisk strøm
Elektrisk spenning
Elektrisk resistans
Elektrisk konduktans
Resistansen i en leder resistivitet og konduktivitet
elektrisk energi, arbeid og effekt