Seriekobling


Den totale strømmen i kretsen IT: IT = IR1 = IR2 = IR3 = .......

Den totale spenningen i kretsen UT: UT = UR1 + UR2 + UR3 + .......

Den totale motstanden i kretsen RT: RT = R1 + R2 + R3 + .......


Parallellkobling


Den totale strømmen i kretsen IT: IT = IR1 + IR2 + IR3 + .......

Den totale spenningen i kretsen UT: UT = UR1 = UR2 = UR3 = .......

Den totale motstanden i kretsen RP: 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + .......

Eller når det bare er to motstander RP: = (R1 * R2) / (R1 + R2)

Ledningsevne G


G = 1/ R [S - siemens]

Resistansen i en leder


R = ρ * l / A [Ω]

ρ (rho)= spesifikk resietans / resistivitet
l = lengde i meter
A = tverrsnitt i mm2

Spesifikk ledningsevne / konduktivitet


γ (gamma) = 1 / ρ [S - siemens]


Brukobling / Wheatstones målebrubrukoblinger.png
IR1 = IR2 og IR3 = IRx

R2 / R1 = Rx / R3

Spenningen over U2 U2 = U *R2 / ( R1 + R2)

Spenningen over Ux Ux = U *Rx / ( R3 + Rx)

Når vi har en balansert bru er : U2 = Ux

Og R2 / R1 = Rx / R3

Rx = R2 / R1 * R3

Resistans og temperatur


Rt = R20 (1 + α ( t - 20 )

Rt = Resistansen ved en bestemt temperatur
R20 = resistansen ved 20 ○C
t = den bestemte temperaturen

Effekt


P = U * I

P = W / t
W = arbeid [joule]
T = tid [s]


Joules 1. lov


Varmemengde Q = I2 * R * t [ J ] eller [ Ws ]

Arbeid


W = P * t [ J ] , [ Ws ] eller [ kWh ]